Video Center
All categories
/
Video

Title : SL15 operation video.mp4

Title : SL15 operation video.mp4

Categories Video Center

Time of issue 2020-10-23 15:13:48

Number of views

Views 0

Description outline
00:01:06
Description outline

Categories Video Center

Time of issue 2020-10-23 15:13:48

Number of views

Views 0

Detailed description

SL15 operation video

Keyword

Previous item None
Zhejiang Jiali Storage Equipment Co., Ltd.
Zhejiang Jiali Storage Equipment Co., Ltd.

Scan it

Zhejiang Jiali Storage Equipment Co., Ltd.

ENGLISH WEBSITE

Zhejiang Jiali Storage Equipment Co., Ltd.

Chinese Website

Zhejiang Jiali Storage Equipment Co., Ltd.

Contact Number

Contact

Address: No. 1000, Changhe Road, Changxing County, Huzhou City, Zhejiang Province
Switchboard:
0572-6665000  

Fax:0572-6665001
Postcode:313104
Mailbox:
info@jialift.com

URL:www.jialift.cn www.jialift.com​

All Rights Reserved©2020 ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.LTD. 浙ICP备18045526号-2          By:300.cn